MENU
Logo Made in Germany Automechanika Ho Chi Minh City 2018

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)

Gian hàng số: G16

www.bmwi.de


Liên lạc

Địa chỉ
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)
Villemombler Str. 76
53123 Bonn
Germany

Điện thoại: +49 228 996150
: +49 228 996154380Business matching
Get in contact with German companies in 3 easy steps! With one single question you can reach all relevant German Pavilion exhibitors of your selected industrial branch.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức