MENU
Logo Made in Germany Automechanika Ho Chi Minh City 2018
Trở lại Liên lạc

AUMA Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Thương mại Đức

Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Thương mại Đức

AUMA tổ chức chương trình hội trợ chính thức của Đức ở nước ngoài phối hợp chặt chẽ với Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang và Bộ Thực phẩm và Nông nghiệp Liên bang.

Là một phần của chương trình này, Chính phủ Liên bang cung cấp hỗ trợ tài chính cho sự tham gia của Đức tại các sự kiện nước ngoài, mà còn cho các bài thuyết trình độc lập của ngành công nghiệp Đức ở nước ngoài.

Các lợi ích của doanh nghiệp và tổ chức chính trị trong mảng này được điều phối bởi Nhóm Công tác về Tham gia Hội chợ Thương mại Nước ngoài, trong đó có đại diện của các hiệp hội định hướng xuất khẩu thường xuyên gặp gỡ đại diện của các Bộ:

Các thành viên của AUMA bao gồm:


Liên hệ:
Hiệp hội Công nghiệp Hội chợ Thương mại Đức
Littenstr. 9
10179 Berlin
Đức

Điện thoại: +49 30 24000-0
Fax: +49 30 24000-330
E-mail: info@auma.de
Internet: www.auma.de

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
GS-Autoteile GmbH
Gian hàng số: H07