MENU
Logo Made in Germany Automechanika Ho Chi Minh City 2018
Trở lại Liên lạc

Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang

Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang

Bộ phận về chính sách hội chợ và triển lãm thương mại quốc tế/quốc gia ở Bộ Kinh tế Đức quyết định và hỗ trợ sự tham gia chính thức vào chương trình hội chợ và triển lãm thương mại quốc tế của Đức.

Ngoài chính sách và các vấn đề ngân sách, sự tham gia tích cực vào việc trình bày của Đức tại các hội chợ và triển lãm quốc tế là điều quan trọng hàng đầu. Trong một cuộc hội thoại thường xuyên với các đối tác khối tư nhân, bộ phận này ủng hộ các hoạt động xuất khẩu của công nghiệp Đức trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, “bộ phận hội chợ và triển lãm” có liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện sự tham gia của Đức vào triển lãm quốc tế ở nước ngoài và với các vấn đề chính trị lớn về hội chợ và triển lãm ở Đức.


Liên hệ:
Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang

Điện thoại: +49 1888 615-0
Fax: +49 1888 615-4380
E-mail: buero-vc4@bmwi.bund.de
Internet: www.bmwi.de

Trụ sở chính Berlin:
Scharnhorststr. 34 - 37, 10115 Berlin

Trụ sở chính Bonn:
Villemombler Str. 76, 53123 Bonn

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
GS-Autoteile GmbH
Gian hàng số: H07