MENU
Logo Made in Germany Automechanika Ho Chi Minh City 2018
Trở lại Liên lạc

Muss übersetzt werden seid 2018!

-Portugiesisch liegt vor FEIMEC 2018
-Russisch - Litmash Russia 2018
-Chinesisch - Chinaplas 2018

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức