MENU
Logo Made in Germany Automechanika Ho Chi Minh City 2018

Sơ đồ triển lãm

Để chọn một hãng triển lãm, xin bấm gian hàng bạn quan tâm đến

Klöckner DESMA Elastomertechnik GmbH
Gian hàng số: G06
ElringKlinger AG
Gian hàng số: H16
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)
Gian hàng số: G16
GS-Autoteile GmbH
Gian hàng số: H07
Newco Autoline GmbH
Gian hàng số: H11
Normfest GmbH
Gian hàng số: G12
ORAP GmbH
Gian hàng số: G08
OWS Our Workshopsystem GmbH & Co. KG
Gian hàng số: G04
Sudheimer Car Technik-Vertriebs GmbH
Gian hàng số: H05
Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
GS-Autoteile GmbH
Gian hàng số: H07