MENU
Logo Made in Germany Automechanika Ho Chi Minh City 2018

Automechanika Ho Chi Minh City 2018

www.automechanika-hcmc.com

More information about Automechanika Ho Chi Minh City 2018 in AUMA's trade fair database
Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức